Monday, 9 February 2015

കുടുബത്തിനായൊരു പ്രാര്‍ത്ഥന....

കുടുബത്തിനായൊരു പ്രാര്‍ത്ഥന....

പ്രത്യാശയുടെയും പ്രഹര്‍ഷത്തിന്റെയും നാഥാ
സര്‍വ്വധാ ശിശുസഹജമായ അങ്ങയിലുള്ള വിശ്വാസ്വം
പ്രാരപ്തങ്ങള്‍ക്കൊന്നിനും നശിപ്പിക്കാവുന്നതല്ലല്ലോ
പ്രഭാതത്തില്‍ തുയിലുണരുമ്പോള്‍
അങ്ങേ ആനന്ദം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളില്‍ ചൊരിയണമേ ...
ഭിവാന്ച്ചകളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും നാഥാ
അങ്ങേ കരങ്ങള്‍ ഓടാംബലിലെ നെയ്ത്തുകാരന്റെതുപോല്‍
തഴക്കമുള്ളതും ശക്തവുമാണല്ലോ
മധ്യാഹ്നവേളകളില്‍ ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലിടങ്ങളില്‍
അങ്ങയുടെ ശക്തി ഞങ്ങളില്‍ പകരണമേ...
രുണയുടെയും കൃപാവരങ്ങളുടെയും നാഥാ   
സ്വാഗതം ചെയ്യാനും ആശ്ലേഷിക്കാനും
വെമ്പല്‍കൊള്ളുന്നതാണല്ലോ അങ്ങേ കരങ്ങള്‍...
സന്ധ്യമയങ്ങി  കൂടണയും നേരം
അങ്ങയുടെ സ്നേഹം ഞങ്ങളില്‍ വര്ഷിക്കണമേ...
മൃദുലതയുടെയും ശാന്തതയുടെയും നാഥാ
  അങ്ങേ സ്വരം സംതൃപ്തവും സാന്നിധ്യം
ലേബനംപോല്‍ സുരഭിലവും സുഖപ്രദവുമാണല്ലോ
ദിവസത്തിന്‍റെ അന്ത്യയാമങ്ങളില്‍ ഉറങ്ങുമ്പോള്‍
അങ്ങേ സമാധാനം ഞങ്ങളില്‍ നിറയ്ക്കണമേ...
-Jan Struther 1901-53
(translated by panky)

From the Hymns for Night Prayer in The Divine Office…

Call to be a disciple…

   
Call to be a disciple…

‘Word became flesh’ says the Bible
Implying the volitional aspect
Of every conception, though it
Could be accidental as well as
Outrageous like forced ones…
            Having born as the weakest
Humans alone can choose
To live or not to, at least
After a certain age and stage…
More than with instincts
(S)he alone can live with
A purpose and guide her/his
Destiny accordingly resisting
And steering clear of forces
Contrary and contradictory…
            The ‘vocation’ people speak of
            Is as much their own choice
            As it is a Call from beyond,
            Rather, their response to that Call…
Also this Call normally is given
Through  systems like the Church
Or one of its many Congregations…
Once in the system one has
            Not many options than to
            Abide by its discipline…
Like any other human systems
This too has its own limitations
And downgrading elements
In spite of its claim to be divine…
            The call is for perfection/holiness
            Which they attempt through the practice
            Of the evangelical counsels of
            Poverty, chastity and obedience…
Obedience was the first test
And (wo)man failed miserably
From the very beginning
Due to the force of their
Basic instinct related to chastity
And poverty was always
An exception than rule…
‘Paradise’ was lost because
Of rebellion and lust thereafter
In their passion to create
A paradise of their own…
A guilty conscience
Pricked her/him ever
Leaving them to find
A way to deny and delude
Wine presented an opportunity
To slip off from a sense of reality…
Lust for flesh gradually evolved into
Lust for power, position and possession
Chastity alone is imposed to this day
Through the ‘celibate’ priests
            And ‘virgin’ nuns…
Obedience is there in pretext alone
Poverty is compromised enough
To justify private poverty
And institutional wealth as
Against dehumanizing poverty
Prevalent all over…
            Word of God was itself under siege
            Of the dominant group ‘ab initio’
            It was/is interpreted to justify power,
            Position and possessions…
Besides the Gospel traditions
Of apostles, a parallel tradition
Was propounded by that genius
Saul turned into Paul shunning
The illiterate and the compromising
Peter and company thereafter…
            Such push was rather complete
            With the so-called conversion
            Of Constantine in third century
            Adorning the elders with the
            Paraphernalia of the feudal lords
            Never to shed them off thereafter…
Jesus, the suffering servant was
Made into priest and king unwittingly
To justify the hierarchy He denounced
And to enjoy all its accompanying comforts…
            While Jesus was the most vulnerable
            The Church, His sacrament,
            Enjoys enviable security
            Anyone can possibly imagine…
Nietzsche was said to
Have remarked that
Jesus was a crocodile and
Church was built upon it.
The crocodile was pushed down
For the church alone to be seen!

Sunday, 1 February 2015

John Rose via sms

SMS with my brother…

‘Let all your hurts be healed to enjoy the hope of Easter that is even beyond death. Forget and forgive to carry forward. Smile’ –Pankiras To: John Rose 17/04/14 15:35

‘Thank you. But the scar still remains & reminds. Let us see what future has in store for us. Thanks again.’ From: John Rose 01/07/17 17:55


 ‘…let God bring us beyond ourselves in order to attain the fullest truth…’ (Pope Francis). Can I meet u conveniently, if u don’t mind… If it is ok, just respond. Smile. Thanks – Pankiras To: John Rose 21/01/15 11:24

‘When it was most required it was not to be. Now silence gives me solace. And till the last of the issues is solved the best course would be to continue like this. I will come you then with a free mind and open heart. God bless you all’ From: John Rose To: SIM1 21/01/15 12:13

‘Thank you so much. Take your time & be happy. It would be nice and wise to know that ‘time and tide don’t wait for anyone.’ Thanks again.’ To: John Rose 27/01/15 12:18
Archbishop Pakiam

മെത്രാഭിഷേക രജതജൂബിലി...
1990 ഫെബ്രുവരി രണ്ടു 2015
അഭിവന്ദ്യ സൂസപാക്യം
തിരുവനന്തപുരം ലത്തീന്‍ അതിരൂപതാ മെത്രാപ്പോലിത്ത

സ്ഥിത്വത്തിലേക്കുള്ള വിളിയേക്കാള്‍
‘അഭിഷേക’ത്തിനുള്ള/അധികാരത്തിനുള്ള വിളിയെ
ആദരിക്കുന്ന ലോകം...
വിളി എപ്പോഴായാലും വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ളതാണ്...
വിശുദ്ധി നീതിയാണ്, സത്യമാണ്, സ്നേഹമാണ്
കരുതലാണ്, ശുശ്രൂഷയാണ്, സമര്‍പ്പണമാണ്‌...

ങ്ങയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു നാളിതുവരെ
വിശപ്പോ, ഇല്ലായ്മകളോ
തിരിച്ചറിയും മുന്‍പേ
സുരക്ഷിതത്വത്തിന്‍റെ സഭാകൂടാരത്തിലേക്ക്
അങ്ങ് ആനയിക്കപ്പെട്ടു,
വൈദീകവിദ്യാര്‍ഥിയായി
വൈദീകനായി, മെത്രാനായി,
മെത്രാപ്പോലിത്തയായൊക്കെ...
യേശുവിനെപ്പോലെ വിശപ്പറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല
തലചായിക്കാന്‍ ഇടമില്ലാതിരുന്നിട്ടുമുണ്ടാവില്ല
അധികാരാത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമായ
ചില അസ്വരാസ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടായെങ്കില്‍
അവ സ്വാഭാവീകം മാത്രം...

മ്മുടെ പ്രാദേശിക സഭ പിന്നാക്ക സമുദായം
എന്നല്ലേ ‘എല്ലാവരും’ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത്...
അത് മുന്നാക്കം വേണ്ട, ദൈവരാജ്യമാവാന്‍
ഇനിയെത്ര ദൂരം ചെല്ലണം...
അത് ദൈവരാജ്യമായാല്‍,
അതിന്‍റെ നീതി നടപ്പിലായാല്‍
ആശങ്കയും ആകുലതകളും വേണ്ടതന്നെ...

ദ്ധ്യാത്മിക തലങ്ങളില്‍ മാത്രമല്ല
എവിടെയും ഉപഭോക്തൃ സംസ്കാരത്തിന്‍റെ
നീരാളിപ്പിടുത്തം ദൃശ്യമാണ്,
വിശ്വാസികളെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട
വൈദീകരില്‍പ്പോലും...
‘വൈദ്യാ(വൈദീക),
നിന്നെത്തന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുക’...
ഇവരെയെങ്കിലും ഒന്നു നേരെയാക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍...
അങ്ങേക്കാവുമോ ഇനിയെങ്കിലും...

ടയന്‍ ആടുകളുടെ ഗന്ധമുള്ളവനാവണം
അവയുടെ സ്വരം തിരിച്ചറിയണം
അവയെ പേരുചൊല്ലി വിളിക്കണം...
വികാരങ്ങളെ വൃണപ്പെടുത്താതെ
വിലമതിക്കാനും ആദരിക്കാനും കഴിയണം
തളരുമ്പോള്‍ താങ്ങാനും
പിച്ചവച്ചുതുടങ്ങുംപോള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും
നേട്ടങ്ങളില്‍ അഭിനന്ധിക്കാനുമാവണം
നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തേടിയലയാനും 
കണ്ടെത്തിയാല്‍ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ
തലോടാന്‍, തോളിലേറ്റാന്‍ കഴിയണം...


ത്തരവാദിത്വവും സുധാര്യതയുമൊക്കെ
സഭാനേത്രുത്വത്തിനു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ,
ഇവയും വിശുദ്ധിയുടെ പര്യായമാവണ്ടേ...

നടിക്റ്റ് പതിനാറാമന്റെ ധീരതയും
ഫ്രാന്‍സിസിന്‍റെ ലാളിത്യവും ചേരുംപടി ചേര്‍ന്നാല്‍
മാറ്റം ശ്രമകരമാവില്ല, വിദൂരത്തും...

ജീവകാരുണ്യം വേണമായിരിക്കാം...
വിശപ്പിന്‍റെ, ഇല്ലായ്മകളുടെ മുന്‍പില്‍
കൊഞ്ഞനം കാണിക്കുന്ന കോടികളുടെ പള്ളികളും
കുരിശ്ശടികളും ആഘോഷങ്ങളും ആചാരങ്ങളും
ന്യായീകരിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തെ നിലനിര്‍ത്താനല്ലെങ്കില്‍....

ന്ദി, നന്ദിയേറെ എല്ലാറ്റിനും...
ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും തന്നങ്ങയെ
ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ട...

വിയോചിക്കേണ്ടിവരുംപോഴും
ആദരവും സ്നേഹവും കരുതലും
ശൂക്ഷിക്കുവാന്‍ ശ്രമിച്ച
പ്രത്യുപഹാരം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത  
ഒരു ശിഷ്യ സുഹൃത്ത്...

പങ്ക്രെഷ്യസ്
02.02.2015Bhuvitha Vonod

புவிதாக்கண்ணு,

பிறந்தநாள் உனது இன்று...
பிறநாள் போலன்று
கொண்டாடுவோம் நன்று...

அனைத்திலும் அமைதி காத்தாய்
ஆண்டவரருள் பெற்றாய்
வாழ்க்கை துணையெனவே
வினோதை தந்தார்
வாழ்நாளெல்லாம் ஆனந்தமடைய...

வினோதம் மனமகிழ்விற்கு 
கொண்டாட்டமும் அதனாலே
வினோதும் உனக்களித்தது அதுவே...

ஆனந்தத்தின் சிகரமென
ஆராத்யா எனும் அழகு தேவதையை 
ஆராதனைக்குரியவளாக அவர் தந்தார்...
அங்ஙனமே வளர்த்துக அவளை
அகிலமும் போற்றிப்புகழும் வண்ணம்...

நிறைவாழ்வென்பது சுலபமல்ல
அதுகிடைத்தல் வாழ்க்கைப்பேறு...
அப்பேறுபெற்றாய் அத்தோடு
மகப்பேறும் சேர்த்தே பெற்றாய்
பிறந்தபயனையடைந்தாய்
மாதவம் செய்தவளாக...

நன்றிசொல்ல வார்த்தை வேண்டாம்
நன்றியாகும் வாழ்வு வேண்டும்
அதுவே ‘வாழ்வாங்கு வாழ்வு...
வானுறை தெய்வ’த்தோடு வாழ்வு...

பிறந்து, வளர்ந்து, மணந்து, ஈன்று
நிறைவாழ்வெனும் பெருமைபெற்ற
புவிக்கு மாமனின் இனிய
பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்
இன்றும் என்றும் எவ்விடமும்!
பங்கிமாமா/29.01.2015